Jakie patenty żeglarskie obowiązują w Polsce?


Patenty żeglarskie gwarantują wiele udogodnień dla każdego żeglarza. Posiadając taki dokument można samodzielnie wybierać czas, miejsce czy towarzyszy rejsu. Jeżeli zatem chce się prowadzić jachty o długości większej niż 7,5 metra, warto zainteresować się, jakie patenty żeglarskie obecnie funkcjonują w Polsce oraz jak je uzyskać.

W dniu 9 kwietnia 2013 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w Polsce zaczęły obowiązywać trzy patenty żeglarskie. Są to: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy. Z listy dotychczasowych patentów zniknął natomiast sternik jachtowy.

Aby uzyskać patent żeglarza jachtowego wymagane jest ukończenie 14. roku życia oraz pomyślny wynik egzaminu. Posiadanie tego patentu żeglarskiego pozwala na prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12 metrów na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu w porze dziennej.

Chcąc posiadać patent jachtowy sternik morski, należy ukończyć 18 lat, odbyć co najmniej dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi. Pozwala on na prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 18 metrów po wodach morskich.

Patent kapitana jachtowego ma największe wymagania, ale daje też największe możliwości. Uzyskanie go sprawia, że można żeglować gdzie się chce, czym się chce oraz w jakiej porze się chce.