Czy lekarz rodzinny może przepisać leki, które wcześniej zlecił specjalista?

cm ryskaJak powszechnie wiadomo kolejki oczekiwania do lekarza specjalisty bardzo często są wydłużone przez pacjentów, którzy muszą umówić się na wizytę jedynie po to, aby uzyskać kolejną receptę na leki. Według obowiązujących przepisów każdy pacjent może bez żadnego problemu kontynuować leczenie farmakologiczne u swojego lekarza rodzinnego.

Przepisanie leków na receptę – jak to wygląda w praktyce?

Każdy lekarz rodzinny, który przyjmuje swoich pacjentów w ramach NFZ zobligowany jest, przynajmniej jeden raz na 12 miesięcy do pisemnego poinformowania lekarza kierującego (również lekarza rodzinnego) o sposobie i rokowaniu leczenia. W informacjach tych znajdują się także dokładne informacje o przepisanych lekach i ich zalecanym dawkowaniu. W przesłanych dokumentach znajdują się również informacje o kolejnych wizytach kontrolnych.

Czy rodzinny lekarz może wykonać obdukcję?

Każdy lekarz rodzinny może wystawić specjalne zaświadczenie lekarskie na potwierdzenie rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń na ciele. Pamiętać należy jednak o tym, że zaświadczenia tego typu nie mają w sądzie żadnej mocy prawnej. Na podstawie otrzymanego oświadczenia sąd może jedynie wystąpić o wydanie specjalnej opinii powołanego do tego biegłego. Więcej informacji na stronie www.cmryska.pl/lekarz_rodzinny_poz